Velkommen her også 😊

”Det vigtigste for os er, at mennesker forstår, hvor kloge dyr i virkeligheden er, fordi dét kan gøre verden til et bedre sted for alle” Shinto & Winnie Stubkjær Laursen

ETKK = Etisk Telepatisk Kærlig Kommunikation (lærebog udkom 2017)

ETKK dækker over energiarbejde og forståelser af hvordan energi arbejder, og påvirker os, og hvordan vi kan påvirke med energi. Forståelsen af vi er bestående af energi, og påvirker hinanden med energi, og hvordan, det er så afgørende for trivsel i denne her verden, og med det også sagt at etik og moral er, fordi energiarbejde og væremåder påvirker, ikke kun selvet, men også andre. Jeg har mere materiale på vej, om hvordan jeg oplevede at blive syg af forkert energi indvirkninger. Takket være min baggrund kan jeg nu fortælle om cancer, og hvordan det kan opstå, og mangt og meget mere. Og give redskaber til at forstå mere, der kan støtte til mere godt. På alle områder af liv. I verden.

Energi er der i alt. I shoppingcentre, i film, i musik, i mad (og spiser du dyr er deres liv ”medbragt”, stress med mere) og alle mennesker er med til at influere. Vi lever i en verden med masser af kaos, og også meget godt. At kunne forstå energi kan være medvirkende til at vi får skabt en bedre verden. Sagen er nemlig at energi også påvirker sind og navigationer, kroppe, vaner og ja alt. Så, med denne korte indledning da er der åbnet direkte op for, at da jeg lærte med dyrene, og lærer med dem, da lærte jeg om energi i naturen, naturlig energi, og det var så vigtigt, fordi det var også det som gjorde jeg senere kunne se hvad der skete da jeg fik cancer, grundet andre former for energi var i spil.

Jeg er en nørd, og har arbejdet med energi bevidst siden 1998. I kommende nyhedsbrev fortæller jeg mere om energi og udvekslinger, og du kan modtage det ved at maile mig til deklogedyr4better@deklogedyr.dk. Du er så velkommen.

Men hvad er ETKK, og kan alle lære om energi, at mærke det og forstå det? Jeg har aldrig truffet nogen jeg ikke har kunnet lære det, og alle har oplevet deres liv ændres til det bedre ved at få indsigterne. Og interaktioner ændres, ofte. Jeg er personligt meget berørt af det, som jeg har lært, hele livet, men især siden jeg blev udvalgt til at være i lære ved en sand mester, som lærte mig alverdens om energi – også før jeg overhovedet kom ind om noget videnskab om det. Hans navn valgte han, i 1998, og det er Shinto. Han har forandret så meget for så mange verden over, og ikke mindst for mig. Han overraskede mig og mange andre, og gør, og jeg kunne mærke at det, som han bragte, at det var den ”sande vare”. Og ved at hele tiden åbne mig og føle efter, og følge udviklinger ved det, da tog det mig på mange ”åbenbaringer”, ikke af religiøs kobling. Jeg plejer at sige at min vej er at følge energi – men i det mærker jeg efter. Dyrene er renhed og deres kontakt med naturen er fantastisk – og deres rene fine væsner og kærlighed, og hvordan de sanser, er bevidste og kan udvikle os mennesker, og interaktioner, jeg beundrer det. Jeg kom ind i Shinto Wisdom, og så alt det gode og betydninger, og lever med det som del af mit liv, og alle der har mødt det oplever det gør godt.

Og det er vigtigt, især i en verden, hvor det har vist sig at folk kan skabe sygdomme. Og hvordan det gøres må vi være nogle der hjælper til at ændre på. Desværre blev jeg ramt af uetiske metoder, men det har blot vist mig hvor endnu mere vigtigt det er at jeg får udbredt det, som Shinto har lært mig. Så I derude har større chancer for at bygge godt. Og have de bedste betingelser for at gå fri, eller komme jer efter at være blevet indvirket på af omgivelserne. Der er meget at hente ved at lære Shinto Wisdom, af godt, og at forstå energi, fordi det kan berette om mere end hvad folk måske eller opdager. Og udvikle os og interaktioner, forbedre.
Kærlighed er så vigtigt, og forståelser af energi, men når man som kærligt væsen møder energi, der gør andet end god energi, så kan det ske ting, hvor kærlighed og helbred, og trivsel, udfordres, og der findes mennesker i denne her verden som har kærlighed for sig selv – og ikke hverken dig eller mig eller dyr. I et forbundet energi felt er vi, der står med viden og empati og bevidsthed om energi, og hvor vigtigt det etikken i energi arbejde og med kroppe og sind, følelser, i alle interaktioner er vigtigt, og at forstå fortiden og nuet og fremtiden er koblet, er vigtigt. Teknikker i Shinto Wisdom er med til at afdække og udvikle og kan transformere til gode udviklinger, og til at menneskeheden kommer på bedre kurs. Moder jord taler sit sprog. Valuta kurserne i illustration, taler også. Og dyrene vil så gerne assistere os, de sande ”varer” som vi med fordel kan varetage kontakt med – og omsorg for. De er del af os. Vi er også natur. Og energi. Hvordan vi er overfor andre, det påvirker, og hvordan andre er, det kan påvirke. Viden er vigtigt, og at mærke er endnu mere vigtigt, og at kombinere kan, i kobling med valg af kærlighed, etik og moral, transformere. Bevidsthed er afgørende. At vi er bevidste. Der er mange lag i energi, og at lære ETKK er at lære om det, og hvordan energi fungerer. Også i og imellem. Og vi skal gerne derhen hvor ingen gør andre syge, eller ondt, men flere forstår betydningerne af energi, og ”alvoren” i det vi er del af, og påvirker med. 

ETKK, mit opfundne begreb, har jeg brugt i mange år. Praktiseret. Jeg har mange teknikker, og dyb og bred viden og erfaringer i energi arbejde, og i forståelser af det, og hvor vigtig etisk arbejde er, og at mennesker er ordentlige mennesker, for det energi er i alle mennesker, og alle dyr og i alt, og det kan skade når man ikke opfører sig ordentligt overfor andre. Vil du også gerne gøre dit bedste for at være et godt menneske, også for dine kæres skyld, og lære mere, send gerne en mail til deklogedyr4better@deklogedyr.dk. Ved at modtage nyhedsbrev (når i får det til at fungere ☺ ) da får du automatisk besked om det kommende materiale. Med skræmmende indsigter men også redskaber til at skabe godt, og med gode indsigter. Brobygger arbejde.

ETKK er, med flere ord tilføjet, energi udvekslinger, der er koblet med alt det gode, det autentiske kærlige hjertelige, venlige, det udbyggende, det detaljerede og overbliksgivende, det indsigtsgivende, afklarende og opklarende, bevidsthedsudvidende og healende, forklarende. At udføre det indeholder også redskaber, der er viser, hvad der er berigende og styrkende. Etisk.

Som nævnt har jeg mange års oplæring, og har undervist i mange år, og har særlig viden indenfor energiarbejde i teori og i praksis. Jeg er oplært via min mester Shinto, født i en pony krop dengang, og dyrene, men også fordi jeg er den jeg er, og har meget de evner jeg har. Har min sti. Jeg er vant til at arbejde med selvet. Og andre mennesker, samarbejde med mere. Sammenkoble og forstå detaljer. Alverdens. Interagere og relationsbevidshed, og vil gerne dele med dig hvad der er godt for dig at kende til, og dine, og for det kollektive fremtidsmæssigt, og nu. Ja faktisk altid har været vigtigt.

Jeg har lært fra Shinto og dyrene via at være følsom og lære ved at modtage hvad de gav, giver. Jeg har fået stor energi bevidsthed, og indsigter i hvordan energi er og arbejder. I det er det også vist at i kommunikationer da har dyr vist de har selvdiagnose evner, og det er i telepatien, etisk og fint, at jeg har kunnet finde ud af i kommunikationer hvem de rent faktisk er, bag det ydre, og hvad de kan informere om. Det er meget kort fortalt. Men… Du behøver ikke at være som mig, og så sensibel, for at kunne lære at navigere i energi. Men der er nogle ting, som er så vigtige at få udbredt, lærte jeg – og energi er jo alle steder, så lad os satse på at der findes folk, som forstår det jeg kan, og ærer og respekterer, ikke bare tager for at få til dem selv, men passer på mig og  min vej, giver godt til mig også, og derfor etisk hjælper til jeg kan få det ud i hele den verden, som vi alle påvirker og påvirkes af.

Og men det er ikke kun imellem dyr, og i dem, at der er energi i spil. Foregår udvekslinger. Det er alle steder. Der er del indblik i de ca 1000 sider jeg har udgivet indtil videre.

Og nyt materiale er på vej. Kort fortalt, og det er kort ”overfladisk” og ikke fyldestgørende introduktion, men jeg ønsker du ved nu, at det desværre er sådan, at jeg måtte få erfaret og understreget overfor og i mig selv, at det, som jeg ved om energi arbejde, at det er korrekt, og jeg lærte grundet indvirkninger udefra på andre måder, at det i allerhøjeste grad er vigtigt at kende til energi, og eget system, Også når der er manipulationer ind over. Jeg kom, som nævnt, ind i skulle opleve hvad energi indsatser overfor en kan gøre, manipulationer blandt andet, og hvor grimt det føles, og hvor skadeligt det er.  Jeg er stadig meget berørt af hvad jeg skulle opleve, men jeg er der hvor jeg kan tale om det, og har så meget materiale. Så det skidt blev min motivation til at få mere af mit eget ud. Og jo mere jeg lærte, også om verden, jo mere ærer jeg Shinto, dyrene, Shinto Wisdom og i hele mig er jeg så taknemmelig for det dyrene har lært mig. Det reddede mig. Og det kan assistere så mange. På alle mulige måder.
Det, som jeg kunne mærke, og lærte af forstå via at mærke, studere, navigere i det, det var slet ikke som det dyrene har lært mig om ren energi, men fordi dyrene har lært mig hvordan energi er så fik jeg indset lag om cancer som jeg aldrig havde formodet noget om. Jeg måtte, ja sande hvordan det påvirkede mig i mit elskede system, og det var frygteligt psykisk og mentalt og også da cancer opstod i det, men jeg er trænet i at forstå, og derfor vidste jeg meget mere om hvad der skete end andre forstår, sagt med ydmyghed, og det er den viden – og mangel på viden – som er så afgørende at få ud, fordi det kan transformere. Så jeg arbejder på det nye materiale. Og holder det tæt ved mig. Indtil det ikke før sete er klart til at komme ud, vel suppleret af de naturlige kilder Shinto og dyrene, for hvem er bedre til at lære os om sagers natur end de naturlige, forbindelser med naturen og dyr er så vigtige.

 Jeg måtte få undersøgt hvordan jeg kunne rette op, og jeg er stadig i gang med at bygge op, selvom jeg har indset. Men jeg er klar til at være ude og interagerer med mennesker igen, og glæder mig til at rejse igen – og nyder alle de fantastiske mennesker, som gerne vil have tid sammen med mig, og alle de mennesker, som henvender sig og vil mødes med mig. Det er så dejligt. Og se vigtigt. Og det er det også for dyrene, det med at have gode om sig. I kommende materialer viser jeg hvor vigtigt det også er at dyreejere forstår hvad dette her betyder for dyr i flokke, og for vi mennesker verden over. Det er så smukt hvad godt kan give med andre. Lad ingen ødelægge det, hvis det er muligt at undgå det. Verden har brug for at vi holder sammen med dem, som er venlige og gode folk, også hvis der ikke er enighed, eller frygt, forsvarsmekanismer, er i gang. Balance i mennesker, forståelse og ansvartagen, og dyrenes redskaber, Shinto wisdom, det er også her så vigtigt. Jeg fortælles at jeg skal skrive at jeg har skrevet en masse om forsvarsmekanismer i bøger, og det har overrasket og bevæget læsere, ikke mindst fordi at informationerne, indsigterne, får mennesker til at forstå nogle grundlæggende forskelle i vores biologi og tanker.

Godhed påvirker. Også vores kroppe. Og netværk gør. Tak alle kære mennesker.

Ønsker du at modtage nyhedsbrev, eller udveksle venligt med mig, mødes, da kan jeg kontaktes på mailen deklogedyr4better@deklogedyr.dk

Og i dette skriv, om ETKK og energi, da vil jeg lige, med varmt smil, forsikre dig om at jeg har ikke behov for at skade nogen, ej heller som følge af dette her overfor mig, men som nævnt så er det sådan, at jeg kom ind i at opleve oplevelser, som jeg ønsker, at jeg aldrig havde fået, og de oplevelser er jeg nødt til, har pligt til, at udbrede.

Jo mere jeg indså jo mere begyndte jeg også at se mere og mere af hvordan folk får fat i folk, og styrer mennesker og verden, og hvordan, og økonomi, og hvordan man kan undgå at det fortsætter eller er sådan.
Det er ikke min vej at tie stille, eller bekrige, men tage ansvar for at lade mine mange års oplevelser, og de sidste års indtryk og viden, komme ud fra mig, i tråd med mig fra mig og dyrene, Shinto, og formidle det, så det kan blive andre til gavn, ikke kun dyr og mennesker med dyr, men også mennesker uden dyr. Mine oplevelser og viden, og redskaber, også budskaber fra dyrene, og videnskabelige også, de er nødt til at komme verden til gavn. Jeg har betalt meget høj pris, og de år af mit liv får jeg aldrig tilbage, og jeg står med skræmmende oplevelser, men det gode er, at der i det er viden og teknikker der kan hjælpe jer til at have bedre chancer. Være bedre rustet i verden. Og kommende generationer. (I øvrigt har jeg i tidligere værker også vist at der er liv efter kroppen har sagt farvel, og også i kontakten med de afdøde kan vi lære meget. Shinto har også, sammen med andre dyr, undervist om det – og de mange antagelser folk kan have, også der er der meget information, der gør godt at udbringe mere af, og det kommer ☺ )

Moder Jord taler også sit sprog om at det er tid vi mennesker retter op, i og imellem.

Alle kan lære etisk energi arbejde via mig, og alle vil kunne forstå det jeg udsender, og forstå betydningerne. Herunder er der lidt mere info.

Jeg har uddannet mange mennesker i etisk telepatisk kærlig kommunikation, almindelige moduler og master klasser, i såvel ETKK men også healing. Og selvudvikling med mere. Jeg begyndte at undervise i 1999.

Før Mastergraden i ETKK har alle kursister gennemført grundkursusforløb. Det er 5 moduler fordelt på ca 1 år. Forløbet består af godt 100 timers undervisning, hvortil der er arbejde hjemme med omtrent det samme antal ca. 100 timers træningstimer/arbejdstimer. Hertil har de modtaget supervision og arbejdet med hvad det har indeholdt af support, råd og vejledninger.

Foredrag og kurser, også i udlandet, henvend jer gerne hvis I ønsker kontakt.

A: INDBLIK

Af Henriette Bæk Jensen, Jaron Heart; 

Winnie underviser med et engagement, en rummelighed og et overblik man sjældent oplever. Hun har en utrolig evne til at kunne tune sig ind på energierne, os alle og dyrene på samme tid, hvilket giver en særlig tryghed. Winnie stiller store krav til os, som elever, men hele vejen igennem forløbet holder hun vores hænder, støtter og guider os på rette vej og får os alle til at føle os unikke og som en del af helheden. Hun er meget seriøs, kærlig og altomfavnende i hendes måde at undervise og formidle på – og hun forlanger det samme af sine elever, hvilket styrker os og dygtiggør os. Hun videregiver meget af sin store viden og visdom til os på den kærligste måde og hun har en utrolig god evne til at sikre at vi alle vokser med opgaven, uanset hvilket niveau vi er på. Under hele forløbet er jeg og mine medkursister blevet undervist og vejledt med anerkendelse og kærlig støtte. Selv når hun “irettesatte” os, så mærkede jeg tydeligt den støtte og kærlighed der lå bag det og at hun gjorde det for helhedens bedste og for at løfte os. Winnie rummer plads og hjerte til os alle og hun underviser på et højt fagligt niveau med en stor viden og indsigt og på en måde så vi alle føler os inkluderet og som en del af helheden – Winnie taber ikke nogen på vejen for hun formår at løfte os alle.

(Dette er uddrag af en anbefaling, og sidste del af den er længere nede på siden. Flere anbefalinger haves, men de skal bruges andetsted.)

A: TILGANG: (Teksten er ikke så opdateret som den kan være, men jeg tror denne her version giver mening. Også ☺ )

Min tilgang til brugen af det telepatiske er, at det ikke skal bruges til manipulation og udnyttelse at dyrene kan modtage budskaber!

Det betyder i praksis at ”fix dyret ved at sige til det at sådan skal du være” det er ikke min vej!. Eller mine kursisters. Det vil heller ikke gøre dit dyr det bedste, eller dig.

Hvorfor?

Mine erfaringer viser at Dyrenes adfærd er et bevidst udtryk og tanker og følelser – og ofte et udslag af hvordan vi mennesker har det og agerer. Forskning viser at dyrene er bevidste væsner med tanker og følelser – altså er adfærd ikke bare instinkt eller ”dumt dyrs væremåde”.

Dyr vil gerne fungere bedst muligt med os.

De prøver og prøver. Hvordan møder du dyrene og deres ”vi er kærlige og prøver at få god kommunikation”?

Alle, dyr som mennesker, har det bedst når vi forstås og lyttes til, og mødes som vi håber på. Det indvirker på kroppen hvordan vi har det psykisk og sammen med andre – og sådan er det også med dyrene.

At lære mennesker at kommandere med dyr, eller få andre telepati udøvere til at få dyr til at rette ind med telepatiske kommandoer til dyrene, ved at påvirke med energi budskaber, det er ikke i orden, og at bruge adfærdssignalering, hvordan kan du vide at det menneske opdigtede, uden kontakt med dyrenes budskaber, er det som dyrene allerhelst vil? Det, som tjener mennesker og dyr bedst i samspil, som jeg oplever det, det er gensidig åbenhed, ikke dominans. Der skal være plads til dyrene er sig, og venlighed og mildhed får det bedste frem i dyrene – men indimellem er mennesker ikke sådan, og så må dyrene prøve at udtrykke sig med svar på det niveau. Det er bare ikke kærlighed at dominere eller underkende. Og energien går to veje, og på den lange bane er det klart bedre at ikke presse dyr bare fordi du ”kan”, fordi et væsen har ikke mere ydeevne i længden, eller sundhed, af du går over grænserne for hvad der føles godt. Jeg mener stadig vi skal træne og arbejde adfærdsmæssigt, men det er vigtigt at forstå at adfærd og væremåde er udtryk for tanker og følelser, og kommandoer skaber ikke altid oplevelsen af at mødes i sine følelser og tanker og behov, selvom det måske kan indvirke så dyrene svarer på kommandoer. Det følsomme føles bedst.

Der er langt mere i dyr end adfærd. Det går vi glip af hvis vi bruger ”fix det ved at du siger sådan telepatisk til dyr”.

Det jeg går op i er at få hørt dyrene, og jeg har erfaret at ved at lytte åbent til dyrenes budskaber om deres væremåde, og også om os, det kan vi mennesker udvikle os til langt bedre mennesker end ved at alene lære at udsende kommandoer og regulere adfærd med dem.

Eksempel: et dyrs adfærd indvirker så mennesket føler sig frustreret. Mennesket har måske ikke evne til at ikke følge sine mekanismer, og finde ro i sig, og tyer så måske til dominans og fiks det, måske endda hårdhed, tavshed, afvisninger med mere, eller salg eller andet.
Dyret prøver at gøre mennesket forståeligt hvad dyret oplever.
Måske er dette her faktum: Mennesket forstår ikke.
Ved en etisk session oplyser dyret at mennesket er på vej ind i en masse stress, og det spejler dyret. For at hjælpe mennesket til at blive mere bevidst om sig selv.
Ville det ikke være synd og skam hvis det dyr ikke blev hørt? Men skulle gå domineret og straffet, eller afvist, rundt undertrykt og med ondt i maven, og med viden som kunne have forandret liv til det bedre…
Og hvad med mennesket?
Ville det ikke også være langt bedre for mennesket at forstå sit dyrs signaler om sig, og kunne gøre noget, fremfor at undertrykke dyrenes hjælp?

Jo, det mener jeg – og jeg har erfaret igen og igen at dyrene er fantastiske assistenter og ”samfundshealere”.

Jeg har igen og igen oplevet dyr udvide menneskers bevidsthed og trivsel fysisk og psykisk – og hjælpe til healing af mennesker.

Og etiske telepati, og energi arbejde, udført etisk korrekt, bidrage til bedre verden og liv, for alle.

Jeg ønsker dyrene kan få lov til, via mine evner og bevidsthed, og via mine kursisters: at vise verden alt det dyr er af skønhed, bevidste, sansende, kloge, støttende, så rummelige og gode, og jeg ønsker at give dem lov at blive virkeligt hørt i deres tanker og følelser og indsigter og assisterende hjælpe-budskaber.

Budskaber som kan medvirke til en bedre verden for dem som vil udvikle sig og lytte til dyrenes vise, støttende kærlige budskaber. Dyrene vil gerne samarbejde. Vi betragtes som deres flok. Et dyrs udtryk er et bevidst væsens udtryk for hvad de opfanger, og deres adfærd og mimik er kommunikationsudtryk.

Ønsker du at vide mere om dit dyr og hvad der kan forbedre?

Kærligheden til dyrene er uendelig, og deres, men kærlighedsevner skal ikke udnyttes. Men æres. Og sand kærlighed er godhed. Hvor er menneskeheden?

Du kan være tryg ved at henvende dig til mig.

De Bedste Medvindsønsker,

Shinto & Winnie Stubkjær Laursen, deklogedyr.dk

A:  EN ELEVS DRØM, del 2.

”En drøm er blevet til virkelighed!

Allerførst vil jeg starte med at sige en stor og hjertelig tak til Winnie og Shinto for at dele jeres liv så åbent med os alle i kærlighed og for kærligt at guide og støtte os på vores livsrejse <3 Tak til alle dyrene jeg har mødt på min vej indtil nu og tak til alle mine medkursister fordi, i er jer og fordi jeg har fået lov til at dele denne fantastiske rejse ind i en helt fantastisk åben verden sammen med jer og fordi jeg har fået lov til at følge med i jeres udvikling indtil nu. I er alle fantastiske og alle har i beriget mit – jeg føler mig så dybt taknemmelig og lykkelig! Det er så fantastisk befriende ikke at føle sig alene og ensom længere. Nu har jeg efterhånden en masse mennesker omkring mig som deler denne livsform med mig.

Jeg har altid vidst at Winnie og få andre mennesker har evnerne til at kommunikere med dyrene og jeg har altid vidst at dyrene har følelser og tanker, som vi mennesker har. Dyrene har altid haft en helt særlig plads i mit hjerte og jeg har altid følt mig anderledes og alene på mange områder, især min måde at betrængte dyr og deres verden på, igennem mit liv! Men hvad jeg ikke vidste, var at jeg også kunne lærer at telepatere med dyrene (det ved jeg nu at vi alle kan). Det er så fantastisk og livsbekræftende at opleve denne nye verden åbne sig op foran mig og mærke hvordan denne verden bare vokser og bliver endnu større som årene går. Jeg har virkelig været på mit livs rejse og hvilken fantastisk rejse det har været på alle planer i mit liv! Jeg føler mig som født på ny igen og at jeg er ved at lærer at gå igen, men i en meget mere fredfyldt og kærlig verden, fyldt med kærlighed til livet og til alt omkring mig. Jeg er ved at lærer mig selv at kende i hver en afkrog og jeg er ved at finde essensen af mig selv! Jeg har fundet styrken til at tro på det mit indre og mit hjerte fortæller mig –  for det er altid sandheden.

Winnies uddannelsesforløb, og efterfølgende Master forløb, er den bedste investering jeg har gjort for mig selv, mit liv, mine dyr og mine omgivelser. Jeg har udviklet så mange nye sider af mig selv og flere kommer fortsat til og jeg bliver ved med at udforske og lærer mere om mig selv dag for dag. Jeg har lært at sanse mig selv, dyrene og verden på en ny og fantastisk måde – fyldt med kærlighed, ro og livsglæde. Jeg har oplevet, hvordan dyrene har kommunikeret med mig på smukkeste og kærligste vis, fyldt med støtte, nærvær og kærlighed <3 Jeg har oplevet hvordan det ikke bare har hjulpet mig selv, men også alle mine herlige medkursister til at heale og blive mere bevidste om universets rummelighed og dets magiske energier der forbinder os alle.

Winnie underviser med et engagement, en rummelighed og et overblik man sjældent oplever. Hun har en utrolig evne til at kunne tune sig ind på energierne, os alle og dyrene på samme tid, hvilket giver en særlig tryghed. Winnie stiller store krav til os, som elever, men hele vejen igennem forløbet holder hun vores hænder, støtter og guider os på rette vej og får os alle til at føle os unikke og som en del af helheden. Hun er meget seriøs, kærlig og altomfavnende i hendes måde at undervise og formidle på – og hun forlanger det samme af sine elever, hvilket styrker os og dygtiggør os. Hun videregiver meget af sin store viden og visdom til os på den kærligste måde og hun har en utrolig god evne til at sikre at vi alle vokser med opgaven, uanset hvilket niveau vi er på. Under hele forløbet er jeg og mine medkursister blevet undervist og vejledt med anerkendelse og kærlig støtte. Selv når hun ”irettesatte” os, så mærkede jeg tydeligt den støtte og kærlighed der lå bag det og at hun gjorde det for helhedens bedste og for at løfte os. Winnie rummer plads og hjerte til os alle og hun underviser på et højt fagligt niveau med en stor viden og indsigt og på en måde så vi alle føler os inkluderet og som en del af helheden – Winnie taber ikke nogen på vejen for hun formår at løfte os alle.

Jeg kan på det varmeste anbefale Winnies uddannelses forløb og jeg håber inderligt at mange vil give sig selv og dyrene denne smukke gave! Det er et forløb man virkelig kommer beriget hjem fra som et nyt og bedre menneske. Det har givet mig styrken til at turde følge min drøm i livet – at arbejde med dyr. Hvor min vej med dyrene føre mig hen ved jeg endnu ikke 100 procent, jeg tager en dag af gangen, lever i nuet og lader dette guide mig – men jeg er på vej og jeg ved at Winnie og det at være under hendes vinger, i efterhånden mange år, har været starten på hele eventyret! Jeg er SÅ ubeskrivelig taknemmelig.

Af hjertet tak Winnie, Shinto og alle dyrene for i er i sandhed mine sande lærermestre <3

Kærligst fra Henriette Bæk Jensen

Indehaver af Jaron Heart – Velvære og balance for dyr og mennesker”

Tak til alle kære mennesker for at komme ind i mit liv, og kærlighed.

Her gentagelse af et citat, som vi har taget med i bøger også.

”Det vigtigste for os er, at mennesker forstår, hvor kloge dyr i virkeligheden er, fordi dét kan gøre verden til et bedre sted for alle” Shinto & Winnie Stubkjær Laursen

De bedste medvindshilsner

Os

“WE CAN DO IT” 

“KiNDNESS COMES FROM A PLACE IN THE HEART”

“Det autentiske og sande, at finde sandheder, være med dem, det er vores vej, og på den vej vil vi gerne udbrede mere af hvad der i sandhed kan støtte mere godt”

Vi modtager gerne henvendelser om ønsker om samarbejde. Og er folk seriøse overfor os er det vores holdning at så henvender de sig privat til os, fx på mail deklogedyr4better@deklogedyr.dk. Gør folk ikke det, sørger for at møde os, at arrangere det, så er vi glade for at vi finder andre at finde vej sammen med. Årene har lært os noget der gør, at jeg fulgte mit hjerte, min vision, så klar, men jeg vil ikke mere angribes for at gøre mit bedste og etablere samarbejde der, hvor jeg var klar over det skulle have været. Når jeg følger mit hjerte, så er det fra vished. Vi ønsker folk ved at vi ikke mere henvender os til folk som på nettet får det til at se ud som om de kan lide os, og vil samarbejde, inspireres af os. Det er ikke nok for os at se noget givet derinde for at få os til at have tillid til folk – at ”Kun” beskæftige os med de lag, det er for altid lukket. Men vi er åbne for ”real world” kontakt, og holder meget af det, og vi tror på folk er seriøse overfor os, og kan lide os og vores, når de sørger for at møde op i mit liv private, på mail. Det betyder at vil du noget samarbejde, da forventer vi at du arrangerer møder.

Andet:
Som nævnt har vi to nye hjemmesidedomæner købt. Og der kommer info når de er bygget. Vi glæder os over alt det gode. Og at det vælter ind her med skønne kloge mennesker, som støtter os, er her for os, og elsker vores selskab. Det er så dejligt. Tak. Og jeg glæder mig helt vildt til at undervise igen ☺ og udbringe.

Herunder er fin illustration for Shinto, copyright haves. Læg mærke til at ”kurverne” ligner valuta. Valuta satsen, skal jeg skrive ind, var den 14 februar 2024 6.9676 + 0,7311 % Hvorfor… Det fortæller jeg mere om, når jeg ved jeg skal.

Og der kommer mere budskaber, og deres betydninger, og om Shinto, og betydninger af hans budskaber, og dyrenes, og de fantastiske reaktioner, der følger, når der udbredes mere fra ham.
Om billedet, som er skabt ud fra Shinto anvisninger (der er dele der holdes skjult fordi jeg skal have de informationer for mig selv, en periode) Zoomer I ind på billedet ser i flere detaljer. Smukt.
Billedet, og de andre i vist herinde på denne her side, de blev delt på facebook i 2023, på min egen side. De minder mig altid om hvordan livet kan føles. Og de beretter om tid, hvor der også var så meget dejligt der føltes, ved at være i en verden, hvor folk er søde og venlige, overfor mig – det betyder så meget for mig, tusind tak.
At have kontakter, som vil en alt godt, respektfuldt, i privaten og på nettet, alle steder, det betyder så meget at gøre godt.
Og om det med godt, og hvad der ellers gør godt: hold gerne godt øje med kommende materialer ☺ Det bliver så godt når de er ude, så dejligt.
Og…Canada broen, Wakefield, det er i et område jeg elsker, og alt godt er med det, og det er det også med det, som vi kommer med; og det er tid at udbringe godt til det fælles field, Oplyse mere ☺ Sammen i de dejlige energier, det er hvad vi er her for. Kærlighed og medvind fortæller vi naturligvis også mere om, og hvad det betyder ☺

“Det ønskes at det jeg har delt, deler, at jeg oplevede, og oplever, vil gøre godt.”